logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Denní stacionář

Poslání

Seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením z Havlíčkova Brodu a přidružených obcích, jež mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma, poskytneme v našem zařízení takovou pomoc nebo podporu, aby zvládli péči o sebe, cítili se bezpečně a nebyli osamělí.

Cíle

 • umožnit uživatelům našich služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • snažit se o zachování dosavadních schopnosti, dovednosti a zvyklosti v maximální míře (nepřepečovávat)
 • podporovat a pomáhat při zajištění základních životních potřeb uživatelů
 • podporovat uživatele při uplatňování osobních práv a zájmů
 • podporovat a pomáhat zachovat kontakt uživatelů se sociálním prostředím
 • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek

Principy

 1. Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob; respektujeme volbu uživatelů s vědomím přiměřeného rizika
 2. Zajistíme ochranu osobních dat a údajů
 3. Plánujeme průběh poskytování sociální služby společně s uživatelem dle jeho osobních cílů, potřeb a schopností
 4. Pružně reagujeme na individuální změny potřeb uživatelů
 5. Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatelů
 6. Poskytujeme služby odborně a kvalitně; pracovníky podporujeme v dalším vzdělávání
 7. Přizpůsobujeme poskytované služby potřebám uživatelů
 8. Stížnosti a připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb vnímáme jako podnět pro zvyšování kvality

Úhrady za poskytované sociální služby

Jednotlivé sazby za poskytované úkony jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Sazebníky úhrad pro jednotlivé typy služeb schvaluje Rada města Havlíčkova Brodu.

Základní poskytované činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Okruh osob

Služba se poskytuje občanům Havlíčkova Brodu a k němu přidružených obcí - Březinka, Herlify, Horní Papšíkov, Jilemník, Květnov, Mírovka, Novotnův Dvůr, Občiny, Perknov, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Vršovice, Zbožice.

V případě volné kapacity je možné službu zajistit na dobu určitou i občanům z jiných obcí.

Cílová skupina

1. senioři – občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu

2. osoby se zdravotním postižením – občané, kterým byl pro nepříznivý zdravotní stav přiznán plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod

Věková struktura

1. dospělí ve věku 27 – 64 let

2. mladší senioři ve věku 65 – 80 let

3. starší senioři ve věku nad 80 let

 

Provozní doba

pondělí – pátek od 6:30 hod. do 17:00 hod

Kapacita pro ambulantní formu služeb

Kapacita služby je 30 uživatelů.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru