logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Dobrovolnictví

Ráda bych se s Vámi podělila o několik myšlenek, ke kterým mě vede setkání s dobrovolníky. Kdo jsou tito lidé, kteří si říkají dobrovolníci? Myšlenku dobrovolnictví krásně vystihl generální tajemník OSN Kofi Annan v roce 2001 při příležitosti roku dobrovolnictví.

 „Dobrovolníci jsou odvážní lidé, kteří jsou ochotni se za něco postavit. Jsou ochotni zasvětit své ruce, svou mysl a především svá srdce službě ostatním. Tím přináší lidem naději a dodávají jim sílu k překonání jejich slabostí. Odměnou za to jim je vědomí, že jejich činnosti má skutečný význam. Jejich odvaha a odhodlání by měly být pro všechny inspirací k činům."

S takovými lidmi se setkáváme denně i v našich službách. Přítomnost dobrovolníků je pro naši organizaci nenahraditelná. Společným rysem těchto lidí je láska, dobro, empatie, vcítění, laskavost, pomoc lidem. Dobrovolníci přináší naději v lepší budoucnost, mění vnitřní svět lidí i okolní svět kolem nás. Současná konzumní společnost postrádá tyto hodnoty a právě tito lidé jsou nositeli myšlenky vykonat něco pro druhé. Organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu spolupracuje s dobrovolnickým centrem Fokusu Vysočina od roku 2004 a od roku 2022 i s dobrovolnickým centrem Oblastní charity Havlíčkův Brod. Dobrovolníci jsou součástí týmu, který poskytuje péči seniorům v domově pro seniory,  domově se zvláštním režimem, v denním stacionáři i v pečovatelské službě. Tráví s našimi klienty svůj čas, dokáží naslouchat i předávat své zkušenosti. Vedou aktivizační programy kroužek čtení, trénování paměti, poslech hudby, či jsou společníky jednotlivým klientům ve chvílích samoty. Dobrovolníci využívají své schopnosti a dovednosti získané během svého života pro dobro druhých. Přináší do našich služeb jiný pohled, jak pomáhat seniorům, náměty co by bylo přínosné pro naše klienty udělat, jak naše služby zlepšit.

Na každém setkání s dobrovolníky si vždy uvědomuji, jak vzácní lidé jsou kolem nás. Z těchto lidí vyzařuje skromnost, láska k lidem, nadšení pro dobrou věc, bez nároku na odměnu. Odměnou pro ně je spokojenost našich klientů. Pan Z. (dobrovolník) na mou otázku Co mu dobrovolnictví přináší? Říká: „Největším zadostiučiněním pro mě jsou spokojení senioři. Tato práce mi přináší pocit, že jsem člověkem, že mě lidé potřebují.“

Touto cestou bych ráda všem dobrovolníkům poděkovala a vyjádřila velký dík a respekt za jejich záslužnou práci.

Magdalena Kufrová
ředitelka
Sociální služby města Havlíčkova Brodu

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru