logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Domov pro seniory

Poslání

Posláním služby domov pro seniory je v bezpečném a důstojném prostředí pomáhat s naplněním individuálních potřeb seniorům, kteří mají sníženou míru soběstačnosti a nejsou již schopni žít doma bez pravidelné pomoci druhé osoby.

Cíle

Cílem sociální služby domov pro seniory je, aby uživatel této služby dle svých možností a schopností:

 • udržel své kontakty s rodinou nebo blízkými, případně jemu známým prostředím,
 • navázal na předchozí způsob života a pokračoval ve svých zálibách, zvycích nebo rituálech,
 • měl dostatek podnětů k smysluplnému trávení volného času.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku převážně s trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, kteří mají sníženou míru soběstačnosti a potřebují již pravidelnou pomoc druhé osoby, kterou doma nedostávají, ale nepotřebují zdravotnickou péči poskytovanou ve zdravotnickém zařízení.

Zásady poskytování sociální služby

 • Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe
  na právo na lidskou důstojnost a svobodnou vůli uživatele.
 • Poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb
  a schopností ve snaze navázat na jeho zvyklosti a zájmy
 • Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnostuživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách.
 • K uživateli se chováme s úctou a láskou. 

Ke stažení

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru