logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poslání sociální služby domov se zvláštním režimem je poskytnutí bezpečného prostředí, důstojných životních podmínek a pomoci s naplněním individuálních potřeb seniorům, kteří mají sníženou míru soběstačnosti, změněné schoponosti poznávat a orientovat se v prostředí a situacích běžného života.

Cíle

Cíle sociální služby domov se zvláštním režimem je, aby uživatel této služby dle svých možností a schopností:

  • udržel své kontakty s rodinou nebo blízkými, případně jemu známým prostředím,
  • navázal na přechozí způsob života a pokračoval ve svých zálibách, zvycích nebo rituálech,
  • nebyl v důsledku neporozumění jeho specifického způsobu komunikace dlouhodobě vystaven situacím, kdy nejsou uspokojeny jeho aktuální potřeby,
  • měl dostatek podnětů k smysluplnému trávení volného času podporující paměť, prostorovou orientaci, komunikační či jiné dovednosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nad 60 let věku převážně z trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, kteří onemocněli Alzheimerovou či jiným typem demence, a z důvodu těchto onemocnění nejsou schopni zabezpečit své potřeby tak, aby mohli dále žít ve své domácnosti.

Zásady poskytování sociální služby

  • dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstojnost a svobodnou vůli uživatele
  • poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb a schopností ve snaze navázat na jeho zvyklosti a zájmy
  • k uživteli se chováme s úctou a láskou, aby se s námi cítil jako doma mezi svými blízkými
  • uživatele trpělivě a laskavě doprovázíme v jeho světě, který existuje v útržcích vzpomínek
  • snižujeme míru rizik, která uživateli hrozí, na pro něj přiměřenou mez

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru