logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Informace o možnosti návštěv v Domově pro seniory od 5.12.2020

Od 5.12.2020 vláda rozšířila výjimku ze zákazu návštěv v domovech sociální péče.

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30.11.2020 a dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze 3.7.2020 stanovuje ředitelka Domova Mgr. Magdalena Kufrová tato pravidla pro návštěvy pro období 5.12. - 23.12. 2020 (poté bude upraveno podle dalších pravidel vyhlášených vládou a možností domova). Návštěvy po dobu nouzového stavu v Domově pro seniory Reynkova budou probíhat od 8. 12.2020 pouze ve dnech úterý, čtvrtek a neděle od 13 hodin do 16 hodin, a to po vyplnění Čestného prohlášení k posouzení oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv. Vzhledem k epidemiologické situaci v regiónu Havlíčkobrodska a výskytu nákazy u zaměstnanců a klientů domova pro seniory prosíme návštěvy o vstřícnost a shovívavost. Také včasnou rezervaci, klidné vyčkání na provedení antigenního testu, dodržování všech bezpečnostních opatření, které nám byly uloženy Vládou ČR a ústředními orgány státní správy.

Zákaz návštěv trvá po dobu nouzového stavu s těmito výjimkami.

Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud klient domova:

  • Je omezen ve svéprávnosti
  • Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimku posuzuje multidisciplinární tým personálu domova, schvaluje ředitelka)
  • Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

 Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba:

  • V době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom originál dokladu vystavený praktickým lékařem. Návštěva probíhá na pokoji klienta bez rezervace ve výše uvedené dny od 13 do 16 hodin. Návštěva musí mít nasazen nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si přinese v originálním balení a jednorázové rukavice po celou dobu návštěvy.
  • Návštěvy, které doloží doklad (případně sms) o provedení RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, které absolvoval nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, mohou navštívit své blízké od 13:00 do 16:00 hodin. Návštěva probíhá bez rezervace. Návštěva probíhá na pokoji klienta. Návštěva musí po celou dobu návštěvy mít nasazen nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95, který si přinese v originálním balení a jednorázové rukavice.
  • Elektronická rezervace se provádí na našich webových stránkách pouze na antigenní test provedený v Domově pro seniory Reynkova, který je prováděn zdarma. Návštěvník se podrobí před zahájením návštěvy POC testu (antigennímu testu) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, a to s negativním výsledkem 15 minut před termínem zaregistrovaného času návštěvy. V případě negativního výsledku testu proběhne návštěva v prostorách Domova pro seniory Reynkova v časech 13. hodina, 14. hodina a 15. hodina. Rezervaci na POC test je možno provést k jednomu klientovi pouze jednou týdně.

Elektronická rezervace ZDE -  http://www.ahojbabi.cz/let/getsa.php?fid=10

Návštěva bude umožněna pouze dvěma osobám ke klientovi (vztahuje se i na nezletilé děti).

Jak bude návštěva probíhat v případě odběrů vzorků na antigenní test:

Návštěva vyčká před hlavním vchodem do budovy na výzvu k odběru vzorku na antigenní test.

Před odběrem vyplní čestné prohlášení, jehož součástí je souhlas s provedením testu.

Po odběru odejde ven před hlavní vchod a vyčká na výsledek testu (cca 10 - 15 minut).

Návštěva písemně stvrdí podpisem výsledek testu.

  • V případě pozitivního výsledku testu návštěva nebude uskutečněna. V tomto případě prosíme návštěvu, aby kontaktovala svého praktického lékaře.
  • V případě negativního výsledku si návštěvník vydesinfikuje ruce, nasadí nový vlastní respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, jednorázové rukavice. NÁVŠTĚVA OCHRANNÉ PROSTŘEDKY BĚHEM NÁVŠTĚVY NESUNDÁVÁ.

Návštěvníky, kteří přinesou našim klientům balíčky, prosíme o označení balíčků jménem klienta a datem návštěvy. Balíčky se ponechávají 48 hodin v karanténě.

Chceme Vás informovat, že Domov pro seniory není povinen testování návštěv provádět, jde o naší vstřícnost k rodinám a snahu zajistit kontakt pro naše klienty. Organizace testů je pro nás velice náročná, vzhledem k stálému výskytu pozitivit u našich zaměstnanců a klientů a stálému nedostatku personálu a značným nákladům.

Cílem nás všech je ochránit naše klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

 

Děkujeme za pochopení.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru