logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace jsou poskytovány postupem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, postup zde

Příjem žádostí a dalších podání:   písemně na adresu sídla organizace, elektronicky na adresu, datovou schránkou

​Formulář žádosti o poskytnutí informace

Úhrady za poskytování informací: nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací

Licenční smlouvy: 

  • Vzory licenčních smluv:                        nejsou
  • Výhradní licence:                                   není

Výroční zpráva  podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021:  odkaz

Výroční zpráva  podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022:  odkaz

Výroční zpráva  podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023:  odkaz

Předpisy:

  • Nejdůležitější právní předpisy:        

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

  • Vydané právní předpisy:   nejsou vydány

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru