logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Jaké služby poskytujeme?

Ubytování

 • ubytování se poskytuje na jedno/dvoulůžkovém pokoji,
 • běžný úklid se na pokojích uživatelů provádí kterýkoliv pracovní den a uživatel si jej může dohodnout v časovém rozmezí od 06:00 – 18:00 hodin,
 • podle potřeby je pokoj uklizen i v jiném čase a ve dnech pracovního volna,
 • praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení prádla se provádějí ve všední dny v časovém rozmezí 06:00 – 14:00 hodin.

Poskytnutí stravy

Strava se podává v jídelně nebo u uživatele na pokoji v časovém rozmezí:

snídaně + výdej svačiny 07:15 - 08:30 hodin
oběd 12:00 - 13:00 hodin
svačina 14:30 - 15:00 hodin
večeře 17:30 - 18:30 hodin
o víkendu se snídaně podává od 07:30 - 08:30 hodin

Po domluvě je možné individuálně přizpůsobit dobu podávání stravy i mimo tuto dobu.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • zahrnuje pomoc, která je poskytována celodenně dle potřeb uživatele při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • poskytována je 24 hodin denně.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • je pomoc, kterou poskytují pracovníci sociální péče denně podle individuálního plánu uživatele při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC,
 • poskytována je 24 hodin denně.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • je pomoc v doprovázení do školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovod zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytována je každý den od 07:00 – 16:00 hodin nebo po dohodě v jinou dobu.

Sociálně terapeutické činnosti

 • zahrnuje činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování,
 • služba se poskytuje v pracovní dny v časovém rozsahu 06:30 – 16:30 hodin.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • je pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • v pracovní dny od 07:00 – 16:30 hodin.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • jsou činnosti, které vedou k nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, jde o podporu při zajištění chodu domácnosti,
 • v pracovní dny od 09:30 – 10:30 hodin a od 13:30 – 14:30 hod. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru