logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Komunitní dům seniorů (KoDuS) na ulici Rozkošská

Komunitní dům seniorů (KoDuS) je bytový dům s nájemním bydlením pro osoby ve věku 60 a více (60+), kterým bydlení v tomto domě umožní prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, k čemuž přispěje i nastavený komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Město Havlíčkův Brod v současné době dokončuje výstavbu Komunitního domu seniorů na ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě.

Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, ve kterém bude vybudováno 10 bytových jednotek - šest bytů o velikosti 1+kk, čtyři byty o velikosti 2+kk. Ke každé bytové jednotce náleží sklepní kóje a terasa či balkon. Každý byt bude vybaven kuchyňskou linkou s digestoří, elektrickým sporákem a lednicí. Koupelna bude vybavena sprchovým koutem, závěsným WC, umyvadlem a přípravou pro napojení pračky.

Kromě bytových jednotek bude v domě společný sdílený prostor, který by se měl stát centrem společných aktivit obyvatel Komunitního domu seniorů.

Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. V domě bude osobní výtah.

Podmínky pro možnost bydlení v Komunitním domě seniorů:

  • Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti. Tato skutečnost bude doložena Prohlášením o výši ročních příjmů ke dni podání žádosti.
  • Nájemní smlouvu je možné uzavřít s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, když tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
  • Další podmínkou uzavření nájemní smlouvy je bezdlužnost vůči městu Havlíčkův Brod. Proti budoucímu nájemci nesmí být vedeno žádné exekuční řízení. Tato skutečnost bude doložena Ověřeným výpisem z Centrální evidence exekucí.
  • Nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny bude uzavřena s účinností od 1. září 2018 na dobu určitou 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o dva roky.

Zájemci o bydlení v Komunitním domě Rozkoš si mohou podat žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu Havlíčkův Brod v termínu do 15. 6. 2018.

Formulář žádosti v tištěné podobě získá uchazeč na Ekonomickém odboru - úseku pronájmů a prodejů či Odboru sociálních věcí a školství v budově městského úřadu V Rámech. Dále je formulář k dispozici v sídle Sociálních služeb města Havlíčkův Brod v ulici Reynkova. Formulář je také možné stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách Města Havlíčků Brod http://www.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=855155&n=komunitni-dum-senioru-na-rozkosske-ulici.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru