logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Komunitní dům seniorů (KoDuS) na ulici Rozkošská

Komunitní dům seniorů (KoDuS) je bytový dům s nájemním bydlením pro osoby ve věku 60 a více (60+), kterým bydlení v tomto domě umožní prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, k čemuž přispěje i nastavený komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Město Havlíčkův Brod v současné době dokončuje výstavbu Komunitního domu seniorů na ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě.

Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, ve kterém bude vybudováno 10 bytových jednotek - šest bytů o velikosti 1+kk, čtyři byty o velikosti 2+kk. Ke každé bytové jednotce náleží sklepní kóje a terasa či balkon. Každý byt bude vybaven kuchyňskou linkou s digestoří, elektrickým sporákem a lednicí. Koupelna bude vybavena sprchovým koutem, závěsným WC, umyvadlem a přípravou pro napojení pračky.

Kromě bytových jednotek bude v domě společný sdílený prostor, který by se měl stát centrem společných aktivit obyvatel Komunitního domu seniorů.

Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. V domě bude osobní výtah.

Podmínky pro možnost bydlení v Komunitním domě seniorů:

  • Cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti. Tato skutečnost bude doložena Prohlášením o výši ročních příjmů ke dni podání žádosti.
  • Nájemní smlouvu je možné uzavřít s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, když tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
  • Další podmínkou uzavření nájemní smlouvy je bezdlužnost vůči městu Havlíčkův Brod. Proti budoucímu nájemci nesmí být vedeno žádné exekuční řízení. Tato skutečnost bude doložena Ověřeným výpisem z Centrální evidence exekucí.
  • Nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny bude uzavřena s účinností od 1. září 2018 na dobu určitou 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o dva roky.

Zájemci o bydlení v Komunitním domě Rozkoš si mohou podat žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu Havlíčkův Brod v termínu do 15. 6. 2018.

Formulář žádosti v tištěné podobě získá uchazeč na Ekonomickém odboru - úseku pronájmů a prodejů či Odboru sociálních věcí a školství v budově městského úřadu V Rámech. Dále je formulář k dispozici v sídle Sociálních služeb města Havlíčkův Brod v ulici Reynkova. Formulář je také možné stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách Města Havlíčků Brod http://www.muhb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=855155&n=komunitni-dum-senioru-na-rozkosske-ulici.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru