logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Návštěvy v našem zařízení od 9.7.2021

Vážení rodinní příslušníci,

Ministerstvo zdravotnictví vydáním nového mimořádného opatření MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, na jehož základě stanovuje ředitelka zařízení od 9.7. 2021 následující pravidla pro návštěvy:

Osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje tyto podmínky:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
  1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  1. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test (z vlastních zdrojů) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  1. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele, nebo
  1. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením školy.

 

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), a to denně v časovém rozmezí od 13:00 hodin do 17:00 hodin na pokojích klientů. Návštěva je umožněna dvěma osobám ke klientovi. Doporučuje omezit čas návštěvy na 60 minut.

Návštěva na zahradě je možná v kterýkoli den za předpokladu dodržení všech hygienických podmínek. Termín dohodněte se sociálními pracovnicemi na telefonním čísle: 724 101 179.

 

Děkujeme.

 

Čestné prohlášení naleznete zde.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru