logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Pořízení automobilů k rozšíření pečovatelské služby - 2019/2020

Projekt:

POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ K ROZŠÍŘENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011369

 

Název operačního programu:  Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Vazba na výzvu ŘO IROP č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD - SC 4.1“

 

Realizace projektu 2019/2020

 

Celkové způsobilé výdaje projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace:

max. 738 000 Kč

Dotace/státní rozpočet:

max. 701 100 Kč

Spoluúčast příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu

max. 36 900 Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na pořízení dvou osobních automobilů, díky nimž poskytovatel zvýší kvalitu a dostupnost pečovatelské služby o vyšší počet potřebných vedoucí k sociální inkluzi těchto osob. Poskytne službu uživatelům v časově náročně dostupných lokalitách, umožní osobám v nepříznivé sociální situaci zůstat ve svém přirozeném prostředí za podpory sociálních služeb.

Cíl projektu:

Cílem projektu je pořízení dvou osobních automobilů, které přispějí ke zvýšení kvality a dostupnosti pečovatelské služby pro vyšší počet potřebných osob, zejména v časově náročně dostupných lokalitách. Cílové skupiny pečovatelské služby tvoří osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením a senioři. Dále patří k základním činnostem pečovatelské služby dovoz obědů, který je ve městě vzhledem k dopravní situaci poměrně komplikovaný a časově náročný. Při současném stavu jsou jednotliví příjemci obslouženi v dlouhém časovém úseku. Pořízením automobilu bude možné dostupnost této služby časově zkrátit.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru