logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Pořízení osobního automobilu

Projekt: Pořízení osobního automobilu

spolufinancován Fondem Vysočiny

číslo projektu: FV02738.0003

Konec realizace projektu: listopad 2019

 

Celkové náklady projektu:

294 950 Kč

z toho Fond Vysočina (70 %)

206 465 Kč

z toho spoluúčast příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod (30 %)

88 485 Kč

 

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na pořízení nového automobilu, díky němuž poskytovatel zajistí zkvalitnění dostupnosti služeb pro klienty. Automobil bude využíván klienty domova pro seniory a klienty domova se zvláštním režimem (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, apod.). Dále bude automobil využíván sociálními pracovníky (provádění sociálních šetření, přednástupní jednání apod.). Pořízením se zlepší obslužnost klientů a zvýší se efektivita práce sociálních pracovníků.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru