logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Pravidla návštěv od 2.11.2021

V souvislosti s vývojem respiračních onemocnění, vývojem nákazy COVID-19 a opatřeními vlády dochází k úpravě pravidel.

Návštěvy netestujeme a samotesty nejsou možné.

Nedoporučujeme návštěvy u neočkovaných klientů, žádáme o zvážení naléhavosti návštěvy a případně o její odložení na příznivější dobu.

Do zařízení nesmí vstupovat osoby do 12 let věku.

 

Návštěva může probíhat pokud navštěvující osoba:

  • Absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým místem

nebo

  • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od prvního pozitivního  POC nebo RT- PCR testu neuplynulo  více než 180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí KHS

       nebo

  • předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), přičemž nejeví příznaky onemocnění

 

Návštěvní doba  po, st, ne, vždy v celou hodinu od 14:00, 15:00, 16:00 hodin.

Návštěva trvá maximálně 45 minut ve vymezených prostorách pro návštěvy. Tímto prostorem se nově myslí i zahrada domova pro seniory.

O návštěvách na pokoji s ohledem na zdravotní stav klienta rozhoduje ředitelka zařízení na základě konzultace s vedoucí zdravotního úseku.

Návštěvy se registrují v objednávkovém formuláři www.ahojbabi.cz.

Prosíme návštěvy, aby omezily frekvenci návštěv na 1x týdně. K jednomu klientovi nebo manželské dvojici je možná návštěva maximálně dvou osob.

Návštěvy do budovy domova vstupují pouze hlavním vchodem od ulice Reynkova (nelze použít zadní vchod ze zahrady).

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

  • Na recepci vyplní zjednodušené čestné prohlášení ve všech bodech.
  • Po dobu návštěvy musí po celou dobu požívat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to vlastní nový respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu.

Jestliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá se pravidlům podrobit, do budovy nebude vpuštěna.

Pobyty klientů v rodinách jsou možné (u neočkovaných klientů karanténa 5 dní po návratu).
 

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Mgr. Magdalena Kufrová

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (.doc)

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru