logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Zahrada smyslového vnímání

Jak vznikala zahrada Smyslového vnímání u Domova pro seniory Reynkova

Prvotní myšlenkou projektu „Zahrady smyslového vnímání „bylo zlepšit život seniorů Domova pro seniory v Reynkově ulici.  Postupně se ukazovalo, že i občané města Havlíčkova Brodu by uvítali odpočinkový prostor, jelikož prostor zahrady je umístěn v zástavbě sídliště a vzniklá zeleň  nabízí prostor pro odpočinek a aktivní život.   Jednou ze základních myšlenek zahrady smyslového vnímání je mezigenerační setkávání všech generací - dětí, seniorů a široké veřejnosti - a tím bourání komunikačních bariér, které jsou v dnešní společnosti uměle vytvářeny.

„Zahrada smyslového vnímání“ je navrhována tak, aby  bylo možné profitovat v oblasti rehabilitace, ergoterapie, psychoterapie a dalších terapeutických přístupů spolupracovali jsme s odborníky z řad pečujících o seniory, zjišťovali jsme jaké potřeby senioři mají. V domově pro seniory pracují vyškolení zahradní terapeuti, kteří zahradní terapii aplikují do praxe při práci se seniory. Zahradní architektka společně s ředitelkou domova pro seniory spolupracovali v počátcích na přípravě i realizaci zahrady s organizací Lipka v rámci odborných konzultací, aby  byly využity všechny možnosti využití zahrady. ( Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání).

Zahrada je přístupná všem od ranních hodin až do hodin večerních. Zahradu využívají senioři Sociálních služeb v rámci zahradní terapie, která je zakomponována do nabídky sociálních služeb denního stacionáře, domova pro seniory i seniorům žijících ve svých domácnostech.

V zahradě jsou instalovány informační tabule o historii místa, kde se nachází zahrada i o historii Sociálních služeb, dále o stromech, rostlinách a keřích, které jsou v zahradě vysazeny. Je zde realizována multimediální naučná stezka. Spočívá v aktivním zapojení žáků základní školy do realizace projektu a v mezigeneračním zapojení klientů domova pro seniory. Žáci si vyzkouší materiál k environmentálnímu vzdělávání v praxi za využití nových technologií. Zahrada je využívána žáky, též v rámci výuky - v hodinách přírodopisu (prakticky vypomáhají na zahradě s údržbou), v hodinách českého jazyka (zpracovávají referáty) a v hodinách informatiky vytváří webové stránky zahrady aj.

Zahradu smyslového vnímání využívá široké spektrum občanů od dětí z mateřských, základních škol až po nejstarší generaci využívající sociální služby domova pro seniory či denního stacionáře.

Údržbu zahrady zajišťuje příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu, která poskytuje sociální služby a finančně ji podporuje město Havlíčkův Brod, které je jejím zřizovatel. Odbornou údržbu zajišťuje zahradnická firma a při běžné údržbě spolupracujeme se sociální firmou Fokus Vysočina s.r.o., která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a tím pomáháme k začleňování i těchto našich spoluobčanů.

I v zimě je z části zahrada průchozí a udržovaná, tudíž ji návštěvníci mohou navštívit. V domově pro seniory v rámci zahradní terapie (fotogalerie zde) jsou zpracovávány produkty, které byly na podzim sklizeny (např. se vyrábí vonné bylinkové sáčky).

Co se týče dalšího rozvoje, plánujeme realizovat vodní prvek v rámci zahrady i prvky zooterapie.

Tento projekt je jedinečný v Kraji Vysočina svým propojením a využitím mnoha občanů a generací. Projekt je první vlaštovkou v kraji Vysočina svým propojením a využitím mnoha cílových skupin.

Mgr. Magdalena Kufrová

  

  

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru