logo
Sociální služby města Havlíčkův Brod
„Člověk člověku je vším.“

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poslání sociální služby domov se zvláštním režimem je v příjemném prostředí a důstojných podmínkách zabezpečit seniorům, kteří onemocněli stařeckou, Alzheimerovou či jiným typem demence , jejich individuální specifické potřeby např. v oblasti hygieny,péče o vlastní osobu, stravování, ubytování a také v dalších oblastech dle dojednané spolupráce v rámci služby.

Cíle

Naším cílem při poskytování služby je, aby uživatelé této služby:

  • měli vytvořeny předpoklady a podmínky pro naplnění svých specifických individuálních potřeb,
  • měli zabezpečeny základní fyziologické potřeby,
  • dostávali kvalitní a bezpečné služby,
  • udrželi si nebo vytvořili kontakty se sociálním prostředím.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let věku převážně z trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, kteří onemocněli stařeckou, Alzheimerovou či jiným typem demence, a z důvodu těchto onemocnění nejsou schopni se o sebe postarat při běžných sebeobslužných činnostech v domácích podmínkách ani za pomoci rodiny či terénních sociálních služeb.

Zásady poskytování sociální služby

  • dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstojnost,
  • poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb, cílů a schopností,
  • poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru