logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Pečovatelská služba

Poslání

Seniorům a dospělým osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytne pečovatelská služba takový rozsah činností, aby tyto osoby i přes svá omezení mohli žít běžným způsobem ve svém domácím prostředí.

Cíle

 • umožnit uživatelům našich služeb zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí
 • snažit se o zachování dosavadních schopnosti, dovednosti a zvyklosti v maximální míře (nepřepečovávat)
 • podporovat a pomáhat při zajištění základních životních potřeb uživatelů
 • podporovat uživatele při uplatňování osobních práv a zájmů
 • podporovat a pomáhat zachovat kontakt uživatelů se sociálním prostředím
 • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek

Zásady

 1. Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob; respektujeme volbu uživatelů s vědomím přiměřeného rizika
 2. Zajistíme ochranu osobních dat a údajů
 3. Plánujeme průběh poskytování sociální služby společně s uživatelem dle jeho osobních cílů, potřeb a schopností
 4. Pružně reagujeme na individuální změny potřeb uživatelů
 5. Podporujeme soběstačnost a nezávislost uživatelů
 6. Poskytujeme služby odborně a kvalitně; pracovníky podporujeme v dalším vzdělávání
 7. Přizpůsobujeme poskytované služby potřebám uživatelů
 8. Stížnosti a připomínky ke kvalitě poskytovaných služeb vnímáme jako podnět pro zvyšování kvality

Okruh osob, pro které je sociální služba určena

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o:

 • Osoby se zdravotním postižením
 • Seniory
 • Rodiny s dětmi (pouze rodiny, kde se současně narodily 3 nebo více dětí do 4 let věku těchto dětí)

Věková struktura

 • dospělí ve věku 27 – 64 let
 • mladší senioři ve věku 65 – 80 let
 • starší senioři ve věku nad 80 let
 • rodiny s dětmi, kde se současně narodily 3 nebo více dětí do 4 let věku těchto dětí

Pečovatelskou službu poskytujeme zejména občanům Havlíčkova Brodu a v obcích Březinka, Herlify, Horní Papšíkov, Jilemník, Květnov, Mírovka, Novotnův Dvůr, Občiny, Perknov, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Vršovice, Zbožice.

Službu nejsme schopni zajistit:

 • osobám pod vlivem návykových látek, osobám se zdravotními problémy pokud nevyužívají zdravotní péči,
 • osobám, které ohrožují zdraví zaměstnanců z důvodu infekčního onemocnění, špatných hygienických návyků nebo duševního postižení.

Služby v terénu neposkytujeme lidem bez přístřeší.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní poradenství.

Pečovatelskou službu lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

O pečovatelskou službu si musí zájemce požádat.

Poskytování služby se realizuje na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

Provozní doba

Pečovatelská služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. Pokud uživatel služeb má zájem o službu mimo pracovní dobu, řeší se tento požadavek individuelně s vedoucí příslušného střediska.

 

pondělí – pátek od 6:30 hod. do 15:00 hod (DPS Na Výšině do 20:00 hod.)

sobota od 7:00 hod. do 15:30 hod. jen rozvážka obědů

neděle od 7:00 hod. do 15:30 hod. jen docházka na oběd

svátek od 7:00 hod. do 15:30 hod. jen docházka na oběd

Kapacita

Kapacita služby je 340 klientů měsíčně.

Úhrady za poskytované sociální služby

Sazby za jednotlivé úkony jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Sazebníky úhrad pro jednotlivé typy služeb schvaluje Rada města Havlíčkova Brodu. Uživatel platí jen za úkony, které mu byly skutečně provedeny a pokud provedení úkonu netrvá celou hodinu, započítává se každá započatá čtvrthodina. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru