logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Pečovatelská služba

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí takové pomoci a podpory osobám, které vzhledem k nepříznivé sociální situaci takovou pomoc a podporu potřebují; a která zajistí důstojné zabezpečení jejich potřeb v přirozeném sociálním prostředí příp. v zařízení sociálních služeb.

 

Cíle

 1. Setrvání klienta v jeho přirozeném prostředí za podpory stávajících schopností a dovedností.
 2. Poskytnutí adekvátní podpory a pomoci dle individuálních potřeb klientů.
 3. Umožnění žít stylem života, na který byl klient zvyklý.

 

Zásady

 1. Respekt k soukromí a jedinečnosti každého klienta.
 2. Individuální přístup s ohledem na přání, potřeby a osobní cíle klienta.
 3. Rovný přístup ke klientům.
 4. Pomoc a podpora vedoucí k zachování stávajících schopností a dovedností klienta.

 

Okruh osob, pro které je sociální služba určena

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o:

 1. Seniory, kteří vzhledem k nepříznivé sociální situaci potřebují pomoc druhé osoby a nejsou schopni zabezpečit své potřeby jiným způsobem.
 2. Děti od 1 roku věku a osoby od 18 let se zdravotní postižením, které vzhledem k nepříznivé sociální situaci potřebují pomoc druhé osoby a nejsou schopny zabezpečit své potřeby jiným způsobem.

 

Věková struktura

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Pečovatelskou službu poskytujeme osobám, které se nacházejí na území města Havlíčkův Brod a dále v přilehlých obcích Březinka, Herlify, Horní Papšíkov, Jilemník, Květnov, Mírovka, Novotnův Dvůr, Občiny, Perknov, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Vršovice, Vysočany, Zbožice.

 

Službu nejsme schopni zajistit osobám, které z různých důvodů (důsledek psychického onemocnění, životní styl, vlastní přesvědčení) nechtějí nebo nejsou schopny respektovat pravidla poskytování pečovatelské služby.

 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství.

 

Pečovatelskou službu lze sdílet s péčí rodiny či jinými odbornými subjekty (např. Domácí zdravotní péče apod.).

Pečovatelská služba je zavedena na základě podání žádosti a následného provedení sociálního šetření. Vztah mezi námi a klientem je smluvní a řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Provozní doba

Terénní forma služby:

pondělí – pátek od 6:30 hodin do 21:00 hodin

sobota, neděle a státní svátky od 7:00 hodin do 19:00 hodin

Ambulantní forma služby:

pondělí – pátek od 6:30 hodin do 15:00 hodin

 

Kapacita

Kapacita kolísá v časových intervalech. Maximální kapacita 18 klientů platí v pracovních dnech pouze pro časový úsek od 6:30 hodin do 15:00 hodin. Od 15:00 hodin do 21:00 hodin je maximální kapacita  2 klienti. O víkendech a svátcích je maximální kapacita 2 klienti stanovena v časovém úseku od 7:00 hodin do 19:00 hodin.

 

Úhrady za poskytované sociální služby

Sazby za jednotlivé úkony jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Sazebníky úhrad pro jednotlivé typy služeb schvaluje Rada města Havlíčkova Brodu. Uživatel platí jen za úkony, které mu byly skutečně poskytnuty.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru