logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Stáže - informace pro studenty

INFORMACE PRO STUDENTY

Nabízíme stáže a praxe studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol v rámci individuální praxe zejména ve studijních oborech Sociální péče, Sociální činnost, Sociální práce, Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Diplomovaná všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Sociálně – zdravotní pracovník aj.

Dále poskytujeme praxe pro účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů - Pracovník v sociálních službách, Sanitář, apod.

Individuální praxe:

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi studentem vysílající organizace a Sociálními službami města Havlíčkova Brodu

Zájemci o individuální praxi v naší organizaci nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.

Základní informace:

·nejlépe týden před zahájením praxe student předloží potřebné dokumenty související s praxí (smlouva, prohlášení o mlčenlivosti,...)

·v den zahájení praxe se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobě, kde mu jsou poskytnuty všechny potřebné informace

·student přichází s vizitkou se svým jménem a pracovním zařazením dle druhu praxe, tuto vizitku nosí viditelně po celou dobu vykonávané praxe

· student má určeného konkrétního pracovníka (školitele), který je mu k dispozici po celou dobu praxe

·student má po nejdéle 6 hodinách právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, ...)

·student je povinen vykonávat praxi v určeném rozsahu

·stravování a ubytování je možné pouze po předchozím projednání s kontaktní osobou

Průběh praxe:

·seznámení s kontaktní osobou a ostatními členy pracovního týmu

·seznámení s pracovištěm, určení prostoru pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta

·seznámení se Standardy kvality sociálních služeb a dalšími dokumenty, poskytnutí dokumentace v určeném rozsahu k náhledu

· školení BOZP a PO

·seznámení s pracovní náplní jednotlivých profesí

· seznámení s administrativou

·účast v provozu - forma pozorování

·účast v provozu - přímá péče: vždy pod dohledem pověřeného pracovníka v rozsahu náplně praxe

·účast na aktivizačních činnostech, příprava vlastních podkladů

·výstupy z praxe a zpětná vazba

· závěrečné shrnutí, potvrzení praxe 

 

Kontaktní osoby pověřené stážemi:

Pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací pobytová služba)                            

Jana Hloušková Dis. - sociální oblast

Tel.: 569 433 757/107, 725 851 528

Email: hlouskova@ssmhb.cz

 

Mgr. Ludmila Mahelová - zdravotní oblast

Tel.: 569 433 757/110, 725 805 479

Email: trtikova@ssmhb.cz

 

Terénní a ambulantní služby (pečovatelská služba a denní stacionář)

 Mgr. Košmiderová Lucie

Tel.: 569 426 210, 724 291 175

Email: kosmiderova@ssmhb.cz

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru