logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Pořízení automobilu k rozšíření terénní pečovatelské služby, Havlíčkův Brod 2016/2018

Projekt:

POŘÍZENÍ AUTOMOBILU K ROZŠÍŘENÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, HAVLÍČKŮV BROD

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002221

 

Název operačního programu:  Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Název strukturálního fondu EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Specifický cíl: 2.1  Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Číslo výzvy:  30

Název výzvy: 30. výzva – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách

 

Datum zahájení realizace projektu:    1. 8. 2016

Datum ukončení realizace projektu:  31. 3. 2018

 

Celkové způsobilé výdaje projektu:

779 877 Kč

Dotace:

 

z toho Evropský fond pro regionální rozvoj

662 895,45 Kč

z toho národní zdroje

 38 993,85 Kč

z toho spoluúčast příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkův Brod

77 987,70 Kč

 

Stručný obsah projektu:

 Projekt je zaměřen na pořízení nového 9 místného automobilu, díky němuž poskytovatel zvýší kvalitu a dostupnost terénní pečovatelské služby o vyšší počet potřebných vedoucí k sociální inkluzi těchto osob. Poskytne službu uživatelům v časově náročně dostupných lokalitách, umožní osobám v nepříznivé sociální situaci zůstat ve svém přirozeném prostředí za podpory sociálních služeb.

 

 Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti terénní pečovatelské služby pro větší počet potřebných osob, tj. osoby v těžké sociální situaci i v jinak časově náročně dostupných lokalitách.  V rámci realizace projektu dojde k pořízení nového 9 místného automobilu, který přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti terénní pečovatelské služby pro vyšší počet potřebných osob (v náročné sociální situaci) i v časově náročně dostupných lokalitách. Dále patří k základním činnostem pečovatelské služby poskytování obědů a jejich rozvoz, který je ve městě Havlíčkův Brod vzhledem k dopravní situaci poměrně komplikovaný a časově náročný. Při současném stavu jsou jednotliví příjemci obslouženi v dlouhém časovém úseku. Pořízením automobilu by bylo možné dostupnost této služby časově zkrátit. 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru